BIMplatform

Certyfikowane szkolenie średnio zaawansowane
Allplan 2020 | Allplan 2019 | Allplan 2018 | Allplan 2017

2 dni szkolenia Allplan średnio zaawansowanego pozwolą osobom uczącym się nie tylko zdobyć niezbędną wiedzę dla szybkiego startu, ale także utrwalić wiedzę nt. oprogramowania Allplan.

Czas trwania: 2 dni po 6 godzin;
Sposób przeprowadzenia: Szkolenia prowadzone są na terenie całej Polski, w przypadku szkolenia w Warszawie lub Krakowie, możemy zapewnić salę.
Certyfikat zostanie wydany od razu po przeprowadzeniu szkolenia.

     Przykładowy program szkolenia:

Dzień 1

Prezentacja nt. możliwości programu;
Aplikacja wspomagająca Allmenu / Services;
Przypisywanie klawiszy skrótów;
Interfejs użytkownika;
Konfiguracja powierzchni rysunkowej;
Struktura organizacji warstw
Osobne zapisywanie warstw;
Scentralizowane zapisywanie warstw;
Ustawienia dla warstw i kalek;
Lokalizacja zapisywania warstw;
Definiowanie wysokości obiektów;
Szybkie wymiarowanie
Metoda 1. Szybkie sprawdzenie;
Metoda 2. Szybkie naniesienie kilku linii wymiarowych;
Metoda 3. Szybkie naniesienie wielu linii wymiarowych;
Niektóre możliwości modelowania;
Niektóre możliwości konstruowania;
Automatyzacja procesu projektowania na przykładowym projekcie;
Wskazówki dla przyspieszenia pracy programu.

Dzień 2

Organizacja projektu;
Stworzenie projektu;
Stworzenie struktury projektu;
Generowanie siatki osi;
Parter
Modelowanie ścian;
Dodawanie otworów oraz wstawianie drzwi i okien;
Modelowanie słupów;
Wymiarowanie konstrukcji;
Modelowanie nadproży;
Modelowanie schodów;
Modelowanie wieńców stropowych;
Modelowanie stropów i ich komponentów, przebicie w stropie;
Fundament
Ławy i stopy fundamentowe;
Kondygnacja górna
Ściany, okna, drzwi, wieńce stropowe;
Konstrukcja dachu;
Zagospodarowanie terenu;
Automatyczne stworzenie opisu pomieszczeń i dodanie warstw wykończeniowych;
Opracowanie arkuszy dla dokumentacji technicznej;
Raporty w Allplan – krótkie omówienie;
Wyposażenie pokoi, dodanie obiektów inteligentnych SmartParts oraz PythonParts;
Podstawowe ustawienia dla wizualizacji
Modelowanie:

Przejście 2D ->3D;
Modelowanie przy użyciu funkcji z modułów dodatkowych w celu tworzenia nieregularnych kształtów (5-10 przykładów);
Tworzenie elementów architektonicznych o nieregularnym kształcie, posiadających wszystkie niezbędne właściwości dla wymiany obiektem;
Przypisanie dodatkowych atrybutów, co pozwoli dostosować raporty do swoich potrzeb, uzyskać dodatkową dokumentacje.
Konstruowanie:

Modyfikacja ustawień dotyczących zbrojenia/ dostosowanie do Polskiego rynku;
Zbrojenie najprostszych elementów konstrukcyjnych (belka, słup) przy pomocy funkcji Komponenty FF;
Zbrojenie niektórych komponentów konstrukcji przy pomocy funkcji Kształt pręta i Licytuj;
Konstruowanie elementów z biblioteki Konstrukcja 3D;
Tworzenie obiektów inteligentnych Pyhonparts z dalszym ich konstruowaniem;
Rozłożenie prętów w elementach powierzchniowych;
Zbrojenie elementów powierzchniowych siatkami;
Zbrojenie elementów powierzchniowych o nieregularnym kształcie;
Zbrojenie otworów w elemencie powierzchniowym;
Zmiany długości oraz kształtu prętów zbrojeniowych;
Modyfikacja wprowadzonego zbrojenia;
Zbrojenie elementów o nieregularnym kształcie, wzdłuż jednej krawędzi;
Zbrojenie elementów o nieregularnym kształcie, wzdłuż jednocześnie kilku krawędzi;
Opracowanie arkuszy dla dokumentacji technicznej;
Niektóre możliwości automatyzacji procesu projektowania;
Dodatkowe możliwości przedstawienia wyników pracy;
Dodanie możliwości szybkiego dostępu do powtarzalnych operacji, przepisanie informacji dla projektu i elementów;
Dodanie możliwości szybkiego dostępu do powtarzalnych operacji, przepisanie informacji dla projektu i elementów;
Zwiększony poziom automatyzacji procesu projektowania, automatyzacja również przy opracowaniu arkusza, zestawień oraz innej dokumentacji;
Stworzenie własnych (dostosowanych) legend przy opracowaniu dokumentacji;
Zmiany (dostosowanie) we wzorach obliczeń wyników informacji dla opracowania własnej dokumentacji technicznej.