BIMplatform

TIM

Techniczny INFORMACYJNY / INTEGRACYJNY Manager (TIM) jest platformą dla planowania 3D, pozwalającą zoptymalizować procesy związane z produkcją, logistyką, montażem i uzyskać dostosowane do potrzeb użytkownika graficzne raporty. Dzięki temu, że praca w TIM jest oparta na modelu 3D, proces zarządzania procesami jest jasny i przebiega intuicyjnie. Integracja między systemami CAD, ERP, CAM i rozszerzeniami-modułami programu TIM pozwala uzyskać dużą efektywność w procesie produkcyjnym.

  • Dla kogo: wytwórnie elementów prefabrykowanych
  • Możliwości: wizualizacja, monitorowanie procesu produkcyjnego, wygenerowanie plików produkcyjnych Unitechnik, PXML, MSA z jednego pliku otrzymanego od projektantów, uzyskanie danych statystycznych, umieszczanie elementów na stolach produkcyjnych, paletach, w stosach itp.