BIM w prefabrykacji
Nowoczesne metody wspomagania i automatyzacji

W OKRESIE INTENSYWNEGO ROZWOJU PREFABRYKACJI, WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII BIM W WYTWÓRNIACH JEST BARDZO ISTOTNYM NARZĘDZIEM SŁUŻĄCYM DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. DLATEGO NARZĘDZIA WSPOMAGANIA INŻYNIERSKIEGO POWINNY UMOŻLIWIAĆ I UŁATWIAĆ PROJEKTOWANIE TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE PROCESÓW PRODUKCJI PREFABRYKATÓW, A TAKŻE USPRAWNIAĆ PROCES KOMPLETACJI I EKSPEDYCJI PREFABRYKATÓW DO MONTAŻU NA BUDOWIE.
(WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN)

Praktyczne aspekty technologii BIM w biurach architektonicznych

Przejście na pracę w BIM staje się niezbędnym działaniem dla utrzymania konkurencyjności nie tylko przez duże firmy budowlane, ale również przez średnie i małe.

Artykuł został opublikowany w:
INŻYNIER BUDOWNICTWA 

BIM w planowaniu i procesach logistycznych

DOSTAWA MATERIAŁÓW NA BUDOWĘ JEST JEDNYM Z GŁÓWNYCH PROBLEMÓW W PLANOWANIU BUDOWY. ZE WZGLĘDU NA NIEDOSTATEK MIEJSCA, NA PRAWIE KAŻDYM PLACU BUDOWY WYSTĘPUJĄ PROBLEMY Z ZAOPATRZENIEM W MATERIAŁY, DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ILOŚCIĄ MATERIAŁÓW, CZASEM DOSTAWY I POWIERZCHNIĄ SKŁADOWANIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH. NA PRZYKŁAD NIEWŁAŚCIWA POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA DOPROWADZI DO ZŁEGO ROZMIESZCZENIA MATERIAŁÓW, A TO MARNUJE ZNACZNĄ ILOŚĆ CZASU I ZMNIEJSZA WYDAJNOŚĆREALIZOWANYCH ZADAŃ

Artykuł został opublikowany w:
PRZEWODNIK PROJEKTANTA

Otwarte interfejsy wymiany w BIM

ZAINTERESOWANIE TECHNOLOGIĄ BIM STALE WZRASTA, PONIEWAŻ INWESTORZY OCZEKUJĄ ZWIĘKSZENIA POZIOMU OPŁACALNOŚCI SWOICH PROJEKTÓW. W ZWIĄZKU Z TYM SZUKAJĄ FIRM, KTÓRE JUŻ Z SUKCESEM ZAIMPLEMENTOWAŁY TĘ TECHNOLOGIĘ I ZAUTOMATYZOWAŁY PROCESY PROJEKTOWANIA.

Artykuł został opublikowany w:
PRZEWODNIK PROJEKTANTA

Allplan 2017: Od szkicu do projektu

PODRĘCZNIK ALLPLAN PRZEZNACZONY JEST DLA SZKOLENIA ZARÓWNO ARCHITEKTÓW, JAK I PROJEKTANTÓW KONSTRUKCJI, PONIEWAŻ ZASADY TWORZENIA MODELI SĄ TAKIE SAME.

Książka została opublikowana w:
BIM PLATFORM

Technologia BIM w prefabrykacji

PRZEMYSŁ PREFABRYKACJI JEST OBECNIE LIDEREM INNOWACJI W BUDOWNICTWIE, GŁÓWNIE DZIĘKI STANDARYZACJI PRACY, KTÓRA POZWALA NA ZWIĘKSZENIE AUTOMATYZACJI PRODUKCJI. TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE EWOLUOWAŁY NA PRZESTRZENI LAT I DOSTOSOWAŁY SIĘ DO NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ. UZYSKANA SPÓJNOŚĆ DANYCH I INFORMACJI ZWIĘKSZYŁA WYDAJNOŚĆ I ZMINIMALIZOWAŁA KOSZTY PROCESU PRODUKCJI ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH.

Artykuł został opublikowany w:
Materiały Budowlane

Przejście z 2D do BIM w projektowaniu konstrukcji

DYNAMICZNY ROZWÓJ RYNKU BUDOWLANEGO NA ŚWIECIE W CIĄGU OSTATNICH LAT JEST PRZYCZYNĄ CAŁKOWITEJ PRZEMIANY PRZEBIEGU PROCESU INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO Z MODELU DBB (ANG. DESIGN-BID-BUILD) DO IPD (ANG. INTEGRATED PROJECT DELIVERY). PRZYCZYNAMI TEJ TRANSFORMACJI SĄ GWAŁTOWNY WZROST POZIOMU URBANIZACJI I GĘSTOŚCI ZALUDNIENIA, JAK RÓWNIEŻ ROZWÓJ TECHNOLOGII WYKORZYSTYWANEJ W BUDOWNICTWIE, A TYM SAMYM WIĘKSZA ZŁOŻONOŚĆ KONSTRUKCJI ORAZ SILNIEJSZA PRESJA REDUKCJI CZASU I KOSZTÓW.

Artykuł został opublikowany w:
PRZEWODNIK PROJEKTANTA

BIM w automatyzacji procesu projektowania konstrukcji prefabrykowanych

NOWE TECHNOLOGIE, WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ELEMENTÓW PREFABRY­KOWANYCH, OFERUJĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, POZWALAJĄCE NA AUTOMATYZACJĘ PROCESU PROJEKTO­WANIA ORAZ REDUKCJĘ KOSZTÓW PRZEZ OGRANICZENIE PRZERÓBEK I KOLIZJI. W PREFABRYKACJI BIM WYSTĘPUJE JAKO KOMPONENT USPRAWNIAJĄCY I INTEGRA­CYJNY POMIĘDZY PROCESEM PROJEKTOWA­NIA I PROCESAMI REALIZACJI.

Artykuł został opublikowany w:
PRZEWODNIK PROJEKTANTA

Implementacja technologii BIM w projektowaniu architektonicznym

IMPLEMENTACJA TECHNOLOGII BIM (ANG. BUILDING INFORMATION MODELING) W BIURACH ARCHITEKTONICZNYCH ZBIEGA SIĘ W CZASIE Z PROCESEM ZMIANY SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z TRADYCYJNEGO DBB (ANG. DESIGN-BID-BUILD) – PROJEKTOWANIA, WYBORU WYKONAWCY I REALIZACJI, DO IPD (ANG. INTEGRATED PROJECT DELIVERY) – ZINTEGROWANEJ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA (CZĘSTO: ZINTEGROWANEGO PROCESU INWESTYCYJNEGO LUB ZINTEGROWANEJ REALIZACJI PROJEKTU), GDZIE DZIAŁANIA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO: INWESTORA, PROJEKTANTÓW, WYKONAWCÓW I INNYCH MOGĄ BYĆ OD SAMEGO POCZĄTKU PROWADZONE WSPÓLNIE.

Artykuł został opublikowany w:
PRZEWODNIK PROJEKTANTA

Praktyczne zastosowanie formatu IFC

Od połowy dwudziestego wieku we wszystkich dziedzinach działalności intelektualnej obserwowany jest wzrost znaczenia rozwiązań informatycznych, ułatwiających obliczenia, a także generowanie, przechowywanie i przekazywanie dużych ilości informacji. Zjawisko to obserwowane jest również w budownictwie, gdzie stosowane są na przykład programy do wspomagania projektowania w przestrzennym środowisku 3D oraz usprawniające wykonywanie złożonych obliczeń inżynierskich, a także ułatwiające efektywną komunikację.

Artykuł został opublikowany w:
PRZEWODNIK PROJEKTANTA