BIMplatform

Allplan Engineering Civil

Kompleksowe oprogramowanie BIM

Allplan Engineering Civil jest zoptymalizowany do procesów pracy inżynierów budownictwa i infrastruktury. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z opartą na chmurze platformą Allplan Bimplus, Allplan Engineering Civil oferuje kompletne rozwiązanie BIM.

Oprogramowanie pomaga skrócić czas planowania i budowy, minimalizuje źródła błędów oraz wspiera efektywne zarządzanie kosztami. Podstawą jest cyfrowy model, z którego generowane są ogólne aranżacje i rysunki zbrojenia z przekrojami, widokami i wizualizacjami oraz danymi ilościowymi, a także harmonogramami gięcia zbrojenia. Model służy również jako podstawa do analizy strukturalnej.

modelowanie skomplikowanych kształtów

Dzięki Allplan Engineering Civil możesz tworzyć złożone i zakrzywione kształty bez żadnych ograniczeń. Potężne, zintegrowane jądro modelu Parasolid® firmy Siemens PLM Software sprawia, że model 3D staje się bardziej precyzyjny a użytkownik zyskuje na elastyczności podczas modyfikowania brył. Jednocześnie zmniejsza się rozmiar danych, co prowadzi do lepszej wydajności. Allplan jest idealnie przystosowany do pracy na monitorach o wysokiej rozdzielczości (monitory 4K / UHD o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli i więcej).

zazbrojenie SkoMPLIKOWANYH ELEMENTÓW

Allplan Engineering Civil jest szczególnie odpowiedni do tworzenia modeli zbrojenia złożonych konstrukcji. Wzmocnienie nawet podwójnie zakrzywionych konstrukcji wsporczych o różnych przekrojach, na przykład mostowych, generowane jest w niezwykle krótkim czasie. Funkcjonalność projektowania elementów betonowych obejmuje komponenty parametryczne oraz widoki i sekcje dla detali zbrojenia, które umożliwiają ponowne wykorzystanie wspólnych elementów, oszczędzając tym samym czas projektowania i zapewniając wysoką szczegółowość.

Łatwe definiowanie przekrojów różnego typu

Przekroje mogą być generowane nie tylko wzdłuż linii prostych, ale także wzdłuż łuków, krzywych i splajnów za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Skojarzone widoki umożliwiają wprowadzanie zmian w rysunkach ogólnych z dowolnej pozycji – niezależnie od tego, czy jest to model, określona sekcja czy widok. Wszystkie inne rysunki i modele są natychmiast aktualizowane, dzięki czemu pliki nie są blokowane dla innych użytkowników. Wymiarowanie przekrojów i widoków działa na tej samej zasadzie. Dzięki temu powtarzalne czynności są automatyzowane.

generowanie cyfrowych modelów terenu

Dzięki Allplan Engineering Civil możesz łatwo tworzyć realistyczne modele terenu. Cyfrowy model tworzy podstawę dla widoków, obliczeń robót ziemnych oraz wizualizacji. Współrzędne punktu odniesienia mogą być importowane i odczytywane w różnych formatach. Cyfrowy model terenu uwzględnia także zewnętrzne granice, linie nieciągłości i wgłębienia. Stoki mogą być tworzone ze stałymi lub zmiennymi nachyleniami. Możliwe są również obliczenia dotyczące wykopu i nasypu, w tym także w odniesieniu do linii zerowej.

Płynna wymiana danych poprzez różne interfejsy

Płynna wymiana danych ma kluczowe znaczenie podczas pracy zespołowej. Allplan Engineering Civil obsługuje najczęściej spotykane formaty CAD, takie jak *.dwg, *.dxf, *.dgn i wiele innych. Poprawny układ widoku, skala i oznaczenia warstw są zachowane bez względu na stosowany interfejs wymiany danych. Kompletne modele lub wybrane szczegóły można udostępnić projektantom, kierownikom budowy lub klientom w bardzo przejrzystej formie jako plik *.pdf. 3D Korzystając na przykład z interfejsu *.ifc4, istnieje możliwość wymiany modeli z partnerami, którzy nie korzystają z oprogramowania Allplan.

Elastyczne rysunki ogólne złożonych obiektów

Cyfrowy model budynku pozwala w szybki sposób generować rysunki złożeniowe obiektu, plany budowy oraz rysunki zawierające widoki oraz przekroje izometryczne, ilustrujące złożone szczegóły lub koncepcję. Skutkuje to zmniejszeniem niepewności wykonawców dzięki wysokiej szczegółowości. Jednoczesne zawarcie elementów 3D i architektonicznych oraz zbrojenia w jednym modelu umożliwia wykrywanie kolizji tuż u ich źródła. Wprowadzane zmiany w rysunkach są aktualizowane we wszystkich układach automatycznie.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

W przypadku pytań, możecie Państwo skontaktować się z nami pod numerem: +48600572552, mail: info@bimplatform.pl lub wypełnić formularz kontaktowy.