BIMplatform

Tworzenie zbrojenia za pomocą Allplan / Planbar

Tworzenie zbrojenia

Allplan / Planbar jest narzędziem posiadającym szczególnie rozwinięte funkcje w zakresie projektowania konstrukcji żelbetowych monolitycznych. Program zawiera zaawansowane narzędzia, umożliwiające zautomatyzowane umieszczanie zbrojenia w modelu. Zbrojenie można wprowadzać i edytować zarówno w sposób parametryczny jak również graficznie, korzystając z uchwytów i różnych opcji, np. „wyciągnij wzdłuż ścieżki / ścieżek” lub „biblioteka PythonParts”.

Ulubione konfiguracje zbrojenia dla elementów można zapisać w pasku szybkiego dostępu i korzystać z nich za pomocą przeciągania myszką. Umieszczone już zbrojenie można modyfikować w prosty sposób, pracując na widokach 3D lub za pomocą typowych funkcji CAD, takich jak lustrowanie / obracanie / kopiowanie itp.

Metody wprowadzania zbrojenia

PythonParts

Obiekty PythonParts to elementy parametryczne 3D, posiadające predefiniowane konfiguracje zbrojenia. Allplan / Planbar posiada własną bibliotekę PythonParts, która może zostać rozszerzona o elementy zdefiniowane przez użytkownika. Przewagą takiego zbrojenia jest możliwość dalszej jego modyfikacji w sposób parametryczny oraz automatyczne dostosowanie według określonych reguł w przypadku wprowadzenia zmian w elemencie. Użytkownik posiada możliwość ręcznego wprowadzania danych w elementach PythonParts, tworzenia własnych elementów na bazie istniejących. Elementy PythonParts mogą być również tworzone w sposób programistyczny w języku Python lub w środowisku VisualScripting, które jest zintegrowane w Allplan.

Zbrojenie wzdłuż ścieżki/ścieżek

Jest to prosty i intuicyjny sposób pozwalający na tworzenie zbrojenia elementów zarówno dla prostych jak i geometrycznie skomplikowanych brył. Polega on na narysowaniu zbrojenia elementu w przekroju 2D (najczęściej przy użyciu predefiniowanych kształtów z biblioteki) oraz wskazaniu krawędzi, do których zbrojenia ma być dostosowane. Parametry zbrojenia takie jak rozstaw prętów mogą być modyfikowane od razu po ich wprowadzeniu.

Dowolne wprowadzenie zbrojenia

Zarówno typowe jak i nie typowe elementy można zazbroić poprzez wykorzystanie podstawowych funkcji. Zbrojenie może być umieszczone w odniesieniu do wskazanej krawędzi i rozszerzone wzdłuż boku elementu. Można również wskazać pierwszy i ostatni pręt rozkładu, a następnie zbrojenie pojawi się z odpowiednim rozstawem i obrotem wokół wskazanego punktu.

Raporty i zestawienia

Podstawowym elementem podczas pracy z programem jest możliwość zliczenia ilości elementów w całym projekcie, przy pomocy filtrów lub poprzez ręczne zaznaczenie. W Allplan jest to możliwe poprzez użycie raportów różnego typu lub automatycznie generowanych zestawień. Szablony zestawień są domyślnie dostępne w Allplan, można je również utworzyć samodzielnie lub skorzystać z szablonów stworzonych przez firmę BIM platform.

56523125_329961534373445_6723706409227124736_n.png