BIMplatform

Allplan Architecture

Kompleksowe oprogramowanie BIM

Oprogramowanie Allplan Architecture jest kompleksowym rozwiązaniem BIM, które przeznaczone jest  do modelowania obiektów i elementów architektonicznych podczas fazy koncepcyjnej, projektowej oraz wydawania dokumentacji technicznej. Allplan służy do parametrycznego jak i obiektowego modelowania, istnieje tu możliwość modelowania w środowisku 3D, jak również w środowisku 2D, a także jednocześnie w 2D/3D. Może to być szczególnie przydatne podczas tworzenia rysunków roboczych i innej dokumentacji technicznej. Parasolid Modeling Kernel od firmy Siemens, jest bardzo dobrze zaimplementowane w Allplan Architecture i umożliwia pracę na dużych i złożonych modelach.

INTEROPERACYJNOŚĆ

Oprogramowanie pozwala na swobodną wymianę informacji bez utraty danych dzięki różnorodnym formatom, takim jak: *ifc, *.bcf, *.dwg, *.dxf, *.dgn i wielu innym. Poprawny układ widoku, skala i oznaczenia warstw są zachowane bez względu na stosowany interfejs wymiany danych. Kompletne modele lub wybrane części projektu można udostępnić projektantom, kierownikom budowy lub Klientom w przejrzystej formie, na przykład jako plik *.pdf 3D. Korzystając z interfejsu *.ifc4, istnieje możliwość wymiany modeli z partnerami, którzy nie korzystają z oprogramowania Allplan. Ponadto Allplan oferuje możliwość korzystania z platformy bimplus, do której mogą dołączyć wszystkie zainteresowane strony.

Modelowanie

W programie Allplan Architecture funkcje do modelowania 3D są połączone ze sobą, co pozwała na komfortową i szybką pracę przy modelowaniu, szczególnie przy nietypowych elementach. Dzięki implementacji Parasolid Modeling Kernel® firmy Siemens PLM Software, Allplan Architecture oferuje wysoką wydajność i szeroką swobodę projektowania w zakresie tworzenia elementów 3D. Jakość wyświetlania modelu stworzonego w Allplan wyróżnia go na tle innych narzędzi tego typu. Modele i elementy stworzone w środowisku Allplan można również przedstawić w dokumentacji.

wizualizacje

Allplan umożliwia stworzenie realistycznej wizualizacji modelu budynku w bardzo krótkim czasie. Program Allplan Architecture pozwala na tworzenie wysokiej jakości renderingów za pomocą niezwykle wydajnego i zintegrowanego graficznego silnika Cinema 4D Render Engine CineRender. Dzięki temu zarówno statyczne renderingi, jak również wideo można łatwo stworzyć dodając wszystkie niezbędne elementy. Po wprowadzeniu zmian w dowolnej pozycji – w modelu, sekcji lub elewacji, wszystkie  rysunki i dokumenty są natychmiast aktualizowane.  

Łatwe opracowanie projektu

Zestaw ilościowy generowany z modelu 3D jest kompleksowy a ilości materiałów budowlanych szybko i bezbłędnie obliczane w celu ustalenia kosztów. Określone dane można wydrukować jako atrakcyjne wizualnie raporty, zapisać jako pliki PDF, Word lub Excel, jak również przesłać bezpośrednio do wybranego oprogramowania. Dzięki połączeniu Allplan i platformy bimplus można łatwo obsłużyć wymianę tysięcy informacji (np. kosztów) w projektach BIM. Allplan Bimplus można również wykorzystać do centralnego definiowania informacji, a następnie wykorzystywania ich w dowolny sposób przez cały cykl życia budynku.

Elastyczne rysunki złożeniowe obiektów

Przestrzenny cyfrowy model budynku pozwala w szybki sposób generować rysunki złożeniowe obiektu, plany budowy oraz rysunki zawierające widoki oraz przekroje izometryczne, ilustrujące złożone szczegóły lub koncepcję. Skutkuje to zmniejszeniem niepewności wykonawców dzięki wysokiej szczegółowości. Jednoczesne zawarcie elementów 3D i architektonicznych oraz zbrojenia w jednym modelu umożliwia wykrywanie kolizji tuż u ich źródła. Wprowadzane zmiany w rysunkach są aktualizowane we wszystkich układach automatycznie.

Wysoka wyDajność podczas projektowania

Bardzo intuicyjną opcją jest możliwość tworzenia widoków i przekrojów elementów, jak i całej konstrukcji. Gwarantuje to wizualne zrozumienie oraz daje możliwość dostosowania kubatury obiektu, pracując jednocześnie na wielu widokach. Detale można w łatwy sposób przedstawić zgodnie z wizją Klienta, a elementy, takie jak kreskowania, wypełnienia, grubości linii można uzależnić od fazy projektu, co pozwala automatycznie je dopasować. W przypadku jeśli projekt zostanie kompletnie  stworzony w  Allplan Architecture można go przekazać w plikach natywnych Allplan do opracowania w Allplan Engineering lub do Allplan Precast (Planbar)

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

W przypadku pytań, możecie Państwo skontaktować się z nami pod numerem: +48600572552, mail: info@bimplatform.pl lub wypełnić formularz kontaktowy.