BIMplatform

Allplan 2017: Od szkicu do projektu

Podręcznik Allplan przeznaczony jest dla szkolenia zarówno architektów, jak i projektantów konstrukcji, ponieważ zasady tworzenia modeli są takie same.

Podręcznik został opublikowany w:
BIM platform

O podręczniku:
Celem książki jest zaznajomienie z ogólną koncepcją i niektórymi możliwościami oprogramowania Allplan.
W Polsce do tej pory została wydana niewielka ilość podręczników poświęconych tej tematyce. Stanowiło to powód dla napisania tej książki, która jest pierwszym w Polsce podręcznikiem Allplan 2017. Ponadto, motywacją do napisania tej książki był fakt, że podstawy Allplan są obecnie nauczane w szeregu uczelni wyższych w Polsce i podręcznik będzie mógł zostać wykorzystany przez studentów w ramach ich nauki. Podręcznik Allplan stanowić będzie jeden z podręczników dla nauki przedmiotu Zastosowanie BIM w projektowaniu konstrukcji.
Książka zostaje udostępniona osobom, które uczestniczyły w szkoleniu prowadzonym przez specjalistów BIM platform.

Autorzy:
Anna Modrzejewska
Kostiantyn Protchenko

Autor projektu:
dr inż. arch. Piotr Leon Narloch

  • Rozdział 1. Przygotowanie efektywnego modelu pracy

1.1. Aplikacja wspomagająca Allmenu / Services
1.2. Przypisywanie klawiszy skrótów
1.3. Interfejs użytkownika
1.4. Konfiguracja powierzchni rysunkowej
1.5. Struktura organizacji warstw
1.6. Definiowanie wysokości obiektów
1.7. Szybkie wymiarowanie

  • Rozdział 2. Pierwszy projekt w Allplan

2.1. Organizacja projektu
2.2. Parter
2.3. Fundament
2.4. Kondygnacja górna
2.5. Konstrukcja dachu
2.6. Zagospodarowanie terenu

  • Rozdział 3. Dodatkowe elementy

3.1. Automatyczne stworzenie opisu pomieszczeń i dodanie warstw wykończeniowych
3.2. Opracowanie arkuszy dla dokumentacji technicznej
3.3. Raporty w Allplan – krótkie omówienie
3.4. Allplan Exchange – krótkie omówienie
3.5. Eksport w 3D-pdf
3.6. Wyposażenie pokoi, dodanie obiektów inteligentnych SmartParts oraz PythonParts
3.7. Podstawowe ustawienia dla wizualizacji.