BIMplatform

Przygotowanie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej dla elementów konstrukcji prefabrykowanych przy wykorzystaniu technologii BIM

Użycie technologii prefabrykowanej do powstania obiektów budowlanych różni
się od budowy prowadzonej w sposób tradycyjny. Wykorzystanie elementów
prefabrykowanych w procesie budowlanym wymaga koordynacji prac biura
projektowego, wytwórni elementów prefabrykowanych, dostawców oraz działań
na placu budowy. Z pomocą w tym zakresie przychodzi technologia BIM.

Artykuł został opublikowany w:
Nowoczesne Hale 3/2022

Link do czasopisma Nowoczesne Hale

Autorzy:
Kamil Pubanz
Kostiantyn Protchenko
Krzysztof Kaczorek
Aleksander Nicał