BIMplatform

Przejście z 2D do BIM w projektowaniu konstrukcji

Dynamiczny rozwój rynku budowlanego na świecie w ciągu ostatnich lat jest przyczyną całkowitej przemiany przebiegu procesu inwestycyjno-budowlanego z modelu DBB (ang. Design-Bid-Build) do IPD (ang. Integrated Project Delivery). Przyczynami tej transformacji są gwałtowny wzrost poziomu urbanizacji i gęstości zaludnienia, jak również rozwój technologii wykorzystywanej w budownictwie, a tym samym większa złożoność konstrukcji oraz silniejsza presja redukcji czasu i kosztów.

Artykuł został opublikowany w:
Przewodnik Projektanta 4/2019

Link do czasopisma Przewodnik Projektanta 

Autorzy:
Kostiantyn Protchenko,
Krzysztof Kaczorek