BIMplatform

Szkolenie – poziom podstawowy

Certyfikowane szkolenie z Allplan | Planbar | TIM 

Certyfikowane szkolenie podstawowe pozwoli zacząć pracę w oprogramowaniu w sposób najbardziej efektywny. Doświadczone osoby prowadzące pokażą, jak zautomatyzować swoją pracę i tym samym przyspieszyć proces projektowania. Szkolenia prowadzone są na terenie całej Polski, a także Online. Certyfikat zostanie wydany po przeprowadzeniu szkolenia.

Przykładowe programy szkolenia

WPROWADZENIE

 • Prezentacja nt. możliwości programu
 • Aplikacja wspomagająca Allmenu/Services
 • Interfejs użytkownika
 • Konfiguracja powierzchni rysunkowej
 • Struktura organizacji warstw
 • Scentralizowane zapisywanie warstw
 • Ustawienia dla warstw i kalek
 • Definiowanie wysokości obiektów
 • Szybkie naniesienie kilku/wielu linii wymiarowych
 • Niektóre możliwości modelowania na przykładach
 • Organizacja projektu
 • Przygotowanie niektórych elementów projektu
 • Niektóre możliwości konstruowania na przykładach
 • Automatyczne stworzenie opisu pomieszczeń i dodanie warstw wykończeniowych

MODELOWANIE

 • Przejście 2D ->3D
 • Modelowanie przy użyciu funkcji z modułów dodatkowych w celu tworzenia nieregularnych kształtów (do 5 przykładów)
 • Tworzenie elementów architektonicznych o nieregularnym kształcie, posiadających wszystkie niezbędne właściwości dla wymiany obiektem

KONSTRUOWANIE

 • Zbrojenie najprostszych elementów konstrukcyjnych (belka, słup) przy pomocy funkcji Komponenty FF
 • Zbrojenie niektórych komponentów konstrukcji  przy pomocy funkcji Kształt pręta i Licytuj
 • Konstruowanie elementów z biblioteki Konstrukcja 3D
 • Tworzenie obiektów inteligentnych Pyhonparts z dalszym ich konstruowaniem
 • Rozłożenie prętów w elementach powierzchniowych
 • Zbrojenie elementów o nieregularnym kształcie, wzdłuż jednej krawędzi
 • Opracowanie arkuszy dla dokumentacji technicznej
 • Niektóre możliwości automatyzacji procesu projektowania
 • Dodatkowe możliwości przedstawienia wyników pracy
 • Dodanie możliwości szybkiego dostępu do powtarzalnych operacji, przepisanie informacji dla projektu i elementów