BIMplatform

Szkolenie – średnio zaawansowane

Certyfikowane szkolenie z Allplan | Planbar | TIM 

Szkolenia na poziomie średnio zaawansowanym pozwolą osobom uczącym się nie tylko zdobyć niezbędną wiedzę dla szybkiego startu, ale także utrwalić wiedzę na temat oprogramowania. Szkolenia prowadzone są na terenie całej Polski, a także Online. Certyfikat zostanie wydany po przeprowadzeniu szkolenia.

Przykładowe programy szkolenia

DZIEŃ 1

 • Prezentacja nt. możliwości programu;
 • Aplikacja wspomagająca Allmenu / Services;
 • Przypisywanie klawiszy skrótów;
 • Interfejs użytkownika;
 • Konfiguracja powierzchni rysunkowej;
 • Struktura organizacji warstw;
 • Osobne zapisywanie warstw;
 • Scentralizowane zapisywanie warstw;
 • Ustawienia dla warstw i kalek;
 • Lokalizacja zapisywania warstw;
 • Definiowanie wysokości obiektów;
 • Szybkie wymiarowanie:
 • Metoda 1. Szybkie sprawdzenie;
 • Metoda 2. Szybkie naniesienie kilku linii wymiarowych;
 • Metoda 3. Szybkie naniesienie wielu linii wymiarowych;
 • Niektóre możliwości modelowania;
 • Niektóre możliwości konstruowania;
 • Automatyzacja procesu projektowania na przykładowym projekcie;
 • Wskazówki dla przyspieszenia pracy programu.
           Modelowanie
 • Przejście 2D ->3D;
 • Modelowanie przy użyciu funkcji z modułów dodatkowych w celu tworzenia nieregularnych kształtów (do 5 przykładów);
 • Tworzenie elementów architektonicznych o nieregularnym kształcie, posiadających wszystkie niezbędne właściwości dla wymiany obiektem

DZIEŃ 2

 • Organizacja projektu
 • Stworzenie projektu
 • Stworzenie struktury projektu
 • Generowanie siatki osi

  Architektura
 • Modelowanie ścian
 • Dodawanie otworów oraz wstawianie drzwi i okien
 • Modelowanie słupów
 • Wymiarowanie konstrukcji
 • Modelowanie nadproży
 • Modelowanie schodów
 • Modelowanie wieńców stropowych
 • Modelowanie stropów i ich komponentów, przebicie w stropie
 • Fundament
 • Ławy i stopy fundamentowe
 • Konstrukcja dachu
 • Automatyczne stworzenie opisu pomieszczeń i dodanie warstw wykończeniowych
 • Opracowanie arkuszy dla dokumentacji technicznej
 • Raporty w Allplan – krótkie omówienie
 • Wyposażenie pokoi, dodanie obiektów inteligentnych
 • SmartParts oraz PythonParts
 • Podstawowe ustawienia dla wizualizacji
 • Modyfikacja ustawień dotyczących zbrojenia/ dostosowanie do Polskiego rynku
           Zbrojenie
 • Zbrojenie najprostszych elementów konstrukcyjnych (belka, słup) przy pomocy gotowych komponentów
 • Zbrojenie kilku elemnetów konstrukcji przy pomocy funkcji Kształt pręta i Licytuj
 • Konstruowanie elementów z biblioteki Konstrukcja 3D
 • Tworzenie obiektów inteligentnych
 • Pyhonparts z dalszym ich konstruowaniem
 • Rozłożenie prętów w elementach powierzchniowych
 • Zbrojenie elementów powierzchniowych siatkami
 • Zbrojenie elementów powierzchniowych o nieregularnym kształcie
 • Zbrojenie otworów w elemencie powierzchniowym
 • Zmiany długości oraz kształtu prętów zbrojeniowych
 • Modyfikacja wprowadzonego zbrojenia
 • Zbrojenie elementów o nieregularnym kształcie, wzdłuż jednej krawędzi
 • Zbrojenie elementów o nieregularnym kształcie, wzdłuż jednocześnie kilku krawędzi
 • Opracowanie arkuszy dla dokumentacji technicznej
 • Niektóre możliwości automatyzacji procesu projektowania
 • Dodatkowe możliwości przedstawienia wyników pracy
 • Dodanie możliwości szybkiego dostępu do powtarzalnych operacji, przepisanie informacji dla projektu i elementów
 • Dodanie możliwości szybkiego dostępu do powtarzalnych operacji, przepisanie informacji dla projektu i elementów
 • Zwiększony poziom automatyzacji procesu projektowania, automatyzacja również przy opracowaniu arkusza, zestawień oraz innej dokumentacji
 • Stworzenie własnych (dostosowanych) legend przy opracowaniu dokumentacji
 • Zmiany (dostosowanie) we wzorach obliczeń wyników informacji dla opracowania własnej dokumentacji technicznej