BIMplatform

Certyfikowane szkolenie podstawowe Allplan 2020 | Allplan 2019 | Allplan 2018 | Allplan 2017

Certyfikowane szkolenie podstawowe pozwoli zacząć pracę w Allplan w sposób najbardziej efektywny. Doświadczone osoby prowadzące pokażą, jak zautomatyzować swoją pracę i tym samym przyspieszyć proces projektowania.

Czas trwania: 8 godzin
Sposób przeprowadzenia: Szkolenia prowadzone są na terenie całej Polski, w przypadku szkolenia w Warszawie lub Krakowie, możemy zapewnić salę.  

Certyfikat zostanie wydany po przeprowadzeniu szkolenia.

        Przykładowy program szkolenia:

Wprowadzenie:

 • Prezentacja nt. możliwości programu;
 • Aplikacja wspomagająca Allmenu/Services;
 • Interfejs użytkownika;
 • Konfiguracja powierzchni rysunkowej;
 • Struktura organizacji warstw;
 • Scentralizowane zapisywanie warstw;
 • Ustawienia dla warstw i kalek;
 • Definiowanie wysokości obiektów;
 • Szybkie naniesienie kilku/wielu linii wymiarowych;
 • Niektóre możliwości modelowania na przykładach;
 • Organizacja projektu;
 • Przygotowanie niektórych elementów projektu;
 • Niektóre możliwości konstruowania na przykładach;
 • Automatyczne stworzenie opisu pomieszczeń i dodanie warstw wykończeniowych.

Modelowanie:

 • Przejście 2D ->3D;
 • Modelowanie przy użyciu funkcji z modułów dodatkowych w celu tworzenia nieregularnych kształtów (do 5 przykładów);
 • Tworzenie elementów architektonicznych o nieregularnym kształcie, posiadających wszystkie niezbędne właściwości dla wymiany obiektem.

Konstruowanie:

 • Zbrojenie najprostszych elementów konstrukcyjnych (belka, słup) przy pomocy funkcji Komponenty FF;
 • Zbrojenie niektórych komponentów konstrukcji  przy pomocy funkcji Kształt pręta i Licytuj;
 • Konstruowanie elementów z biblioteki Konstrukcja 3D
 • Tworzenie obiektów inteligentnych Pyhonparts z dalszym ich konstruowaniem;
 • Rozłożenie prętów w elementach powierzchniowych;
 • Zbrojenie elementów o nieregularnym kształcie, wzdłuż jednej krawędzi.
 • Opracowanie arkuszy dla dokumentacji technicznej
 • Niektóre możliwości automatyzacji procesu projektowania;
 • Dodatkowe możliwości przedstawienia wyników pracy;
 • Dodanie możliwości szybkiego dostępu do powtarzalnych operacji, przepisanie informacji dla projektu i elementów.