BIMplatform

Przemysł prefabrykatów betonowych doświadcza stałego wzrostu na całym świecie. Jakość, produktywność, przejrzyste zarządzanie kosztami podczas projektu i realizacji oraz niezależność od warunków pogodowych to tylko niektóre z zalet prefabrykatów nad tradycyjnymi metodami budowlanymi. Planbar jest zaawansowanym narzędziem, służącym do projektowania konstrukcji prefabrykowanych i automatycznego przekazywania danych niezbędnych do działania linii produkcyjnych. Natomiast TIM jest platformą dla planowania 3D, pozwalającą zoptymalizować procesy związane z produkcją, logistyką, montażem i uzyskać dostosowane do potrzeb użytkownika raporty.

PLANBAR

PLANBAR (wcześniej Allplan Precast) jest zaawansowanym narzędziem, działającym zgodnie z BIM, służącym do projektowania konstrukcji prefabrykowanych i automatycznego przekazywania niezbędnych danych dla działania linii produkcyjnych tworzenia prefabrykatów.

Dzięki PLANBAR możliwe jest automatyczne generowanie wszystkich rzutów z modelu, łącznie z szalunkami i zbrojeniem. Na początku należy ustawić wszystkie reguły oraz lokalizacje wszystkich komponentów dokumentacji, a następnie elementy zostaną automatycznie wygenerowane po wprowadzeniu ich w model.

TIM

Techniczny INFORMACYJNY/INTEGRACYJNY Manager (TIM) jest platformą dla planowania 3D, pozwalającą zoptymalizować procesy związane z produkcją, logistyką, montażem i uzyskać dostosowane do potrzeb użytkownika graficzne raporty. Dzięki temu, że praca w TIM jest oparta na modelu 3D, proces zarządzania procesami jest jasny i przebiega intuicyjnie.

Integracja między systemami CAD, ERP, CAM i rozszerzeniami-modułami programu TIM pozwala uzyskać dużą efektywność w procesie produkcyjnym, transporcie i montażu. Dzięki modelowi projektu 3D, niezbędna informacja o każdym elemencie może być dostępna po jednym kliknięciu na element. Program TIM umożliwia wizualizację i monitorowanie całego procesu produkcyjnego.

Naszym celem w zakresie zintegrowanego procesu realizacji projektu (Integrated Project Delivery) jest spójność danych i informacji w całym procesie.

Od pierwszego szacowania ilości, przez planowanie i projektowanie, aż po realizację i montaż.

Wysoki poziom automatyzacji naszych rozwiązań przekłada się na możliwość zwiększenia wydajności w przypadku projektowania elementów seryjnych. 
Ponadto, dzięki  zbalansowanemu połączeniu funkcji do modelowaniu parametrycznego i graficznego, możliwe jest łatwiejsze projektowanie geometrycznie skomplikowanych (unikatowych) elementów prefabrykowanych.

Możliwości PLANBAR

Planbar pozwala na wymianę danych z innymi programami i systemami poprzez wiele formatów transmisji danych. Istnieje możliwość eksportu na linie produkcyjne, komputery sterujące lub bezpośrednio na maszyn. Dane mogą być generowane zarówno dla produkcji jak również fakturowania.
Program pozwala na import/eksport modeli, rysunków i danych w najbardziej rozpowszechnionych formatach (UNI, IFC, IFC4 PRECAST, DXF, DWG, PDF, 3D-PDF, 3DS, PXML i około 40 innych). Współdziałanie z programami służącymi do analizy strukturalnej jest bezproblemowe.
Planbar to prawdziwa synteza pracy zorientowanej na model i planowanie, jest to idealne połączenie modelu z doskonałymi rysunkami. Proces projektowanie staje się w pełni zoptymalizowany i wolny od błędów – od projektu po system spawania siatek zbrojeniowych.

Możliwości TIM

TIM pozwala na centralne zarządzanie funkcjami informacyjnymi, planistycznymi i logistycznymi, opartymi na modelu. Jako platforma integracyjna, łączy CAD, ERP, systemy produkcyjne oraz rozwiązania mobilne.
Integracja między systemami CAD, ERP, CAM i rozszerzeniami-modułami programu TIM pozwala uzyskać dużą efektywność w procesie produkcyjnym, transporcie i montażu. Dzięki modelowi projektu 3D, niezbędna informacja o każdym elemencie może być dostępna po jednym kliknięciu na element. Program TIM umożliwia wizualizację i monitorowanie całego procesu produkcyjnego.

Przykładowe realizacje