BIMplatform

Nasza wizja BIM

Nasza wizja BIM

BIM nie jest celem samym w sobie. BIM to technologia, metoda i narzędzie do efektywnej współpracy między wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Wprowadzenie BIM (ang. Building Information Modelling) zbiega się w czasie ze zmianą w procesach przebiegu inwestycji: z tradycyjnego DBB (ang. Design-Bid-Build) – projektowania, wyboru wykonawcy i realizacji, do IPD (ang. Integrated Project Delivery) – Zintegrowana Realizacja Przedsięwzięcia (często: Zintegrowany Proces Inwestycyjny / Realizacji Projektu). IPD zakłada wspólne działania wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: inwestora, projektantów, wykonawców i innych – od samego początku.
Jednym z kluczowych aspektów tego procesu jest zwiększenie nakładu pracy na etapie koncepcji/planowania i projektowania.
W przyspieszeniu i uproszczeniu przy tworzeniu dokumentacji technicznej mogą pomóc programy z możliwością modelowania 3D służące do rożnych celów (rysowanie, analiza, wizualizacja) i automatyzacji procesu.

Obowiązkowo muszą one wykazywać interoperacyjność, ich interfejsy funkcjonują w pełnej zgodności, tak by współpracować z innymi produktami lub systemami na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Dla interoperacyjności przez IAI International Alliance for Interoperability, obecnie buildingSMART, został opracowany międzynarodowy format wymiany informacji związanych z budynkami – IFC (Industry Foundation Classes).
IFC to neutralna i otwarta specyfikacja, która nie jest kontrolowana przez jednego producenta oprogramowania.

Można powiedzieć, że jest to bazowy format plików oparty o model danych w celu ułatwienia interoperacyjności w branży budowlanej. Ten format usprawnia komunikację, skraca czas dostarczenia możliwie maksymalnej ilości danych o obiekcie, zwiększa wydajność i jakość podczas całego cyklu życia budynku. Jego głównym zadaniem jest zminimalizowanie  prawdopodobieństwa utraty danych podczas przesyłania  zamodelowanych  obiektów pomiędzy aplikacjami.
Powszechnie funkcjonuje on już jako format  określający międzynarodowe standardy importowania i eksportowania obiektów budowlanych oraz ich właściwości, a także modelowania informacji o budynku (BIM).

Informacje, jakie zwykle zawiera model IFC:

  • Hierarchia budynku (faza, etap np. piętro )
  • Typ elementu (ściany, płyty, słupy, belki, schody itp.)
  • Geometria (wymiary, współrzędne elementu, objętość)
  • Zależność pomiędzy poszczególnymi elementami
  • Właściwości standardowe i niestandardowe przypisane elementom (materiał, kolor, przekroje, ochrona ppoż., ciężar, itp.)