BIMplatform

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA ALLPLAN PRECAST

Zapraszamy przedsiębiorców poszukujących źródeł finansowania swoich innowacyjnych projektów do zapoznania się z informacjami na temat dofinansowania „Ścieżka SMART” oraz konkursu Kredyt technologiczny. To doskonała okazja dla MŚP, które planują zakup i wdrożenie nowego oprogramowania, a jednocześnie chcą zmniejszyć koszty związane z finansowaniem takiej inwestycji.

ŚCIEŻKA SMART

KREDYT TECHNOLOGICZNY

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza nowy projekt finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Konkurs ma na celu wspieranie przedsiębiorców w wprowadzaniu innowacyjnych produktów, procesów oraz cyfryzacji, aby umożliwić firmom rozwój i zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Kredyt technologiczny to forma dotacji, która pokrywa część kosztów kredytu komercyjnego zaciągniętego w banku na zakup i wdrożenie innowacji technologicznej. Program ten funkcjonuje już od ponad dekady i jest realizowany w ramach Priorytetu 2 FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom” w formie premii technologicznej.
Instytucją Pośredniczącą jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Opis – Celem programu jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.
Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R),
 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • rozbudowę infrastruktury badawczej,
 • transformację cyfrową (np. zakup oprogramowania Allplan Precast) lub zieloną przedsiębiorstwa
  internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr (szkolenia).

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Opis – Celem programu jest wspieranie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań na rynek.

 • zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia;
 • zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, budowli lub ich części;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. specjalistycznego oprogramowania Allplan Precast); zakup usług szkoleniowych i doradczych;
 • koszty uzyskania ochrony patentowej;
 • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części.

Procedura wnioskowania o środki jest następująca:
1. Złożenie wniosku do banku komercyjnego celem udzielenia kredytu technologicznego i zawarcie warunkowej umowy kredytowej.
2. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do BGK celem przyznania premii technologicznej (dotacji).
3. Zawarcie umowy kredytowej z bankiem komercyjnym.
4. Podpisanie umowy dofinansowania projektu.
5. Wypłata premii technologicznej przez BGK.

Termin naboru wniosków – Start  21.02.2023, Zakończenie 12.04.2023 

Termin naboru wniosków – Start 23.03.2023, Zakończenie 31.05.2023

Kto może uzyskać dotację – Małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie RP

Kto może uzyskać dotację – Małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie RP  i posiadające zdolność kredytową