BIMplatform

Digital construction – wyłączny partner BIM platformy edukacyjnej

Koło Naukowe Digital Construction - wyłączny partner BIM platformy edukacyjnej na Politechnice Warszawskiej

W skład koła Digital Construction wchodzą studenci od drugiego roku studiów inżynierskich oaz studenci studiów magisteskich, którzy pragną poszerzać ganice nauki i keatywnego myślenia poprzez nieustanne zdobywanie wiedzy. Celem koła jest systematyczne dokształcanie się w zakesie technologii komputerowych i korzystanie z nich przy projektowaniu.

BIM platforma edukacyjna wraz z Kołem Naukowym Digital Construction zorganizowała warsztaty Allplan „What about a New Way?” To dopiero początek i obecnie planujemy zorganizowanie kolejnych wydarzeń poświęconych rozwiązaniom BIM na Politechnice Warszawskiej oraz w innych uczelniach wyższych w Polsce.