BIMplatform

Allplan to narzędzie do projektowania, zorientowane na OPEN BIM, umożliwiające skuteczną interoperacyjność i rzeczywistą wymianę danych z innymi uczestnikami procesu projektowania. Jest to potężne rozwiązanie BIM firmy Nemetschek w zakresie inżynierii lądowej, konstrukcji oraz architektury. Allplan jest oprogramowaniem, umożliwiającym projektowanie od fazy koncepcyjnej do przygotowania dokumentacji. Dzięki niemu inżynierowie mogą szybko tworzyć modele, efektywnie wyszczególniać zbrojenie betonu, a także generować wysokiej jakości rysunki, plany, przekroje, widoki i wizualizacje.

Allplan Architecture (Allplan Architektura)

Oprogramowanie Allplan Architecture (Allplan Architektura) jest kompleksowym rozwiązaniem BIM, które przeznaczone jest głównie do modelowania obiektów i elementów architektonicznych podczas fazy koncepcyjnej, projektowej oraz wydawania dokumentacji
technicznej. Allplan służy do parametrycznego jak i obiektowego modelowania, istnieje tu możliwość modelowania w środowisku 3D, jak również w środowisku 2D, a także jednocześnie w 2D/3D. Może to być szczególnie przydatne podczas tworzenia rysunków roboczych i innej dokumentacji technicznej.
Jądro modelowania, Parasolid Modeling Kernel od firmy Siemens, jest bardzo dobrze zaimplementowane w Allplan Architecture i umożliwia pracę na dużych i złożonych modelach.

Allplan Engineering Building (Allplan Inżynieria)

Oprogramowanie Allplan Engineering Building (Allplan Inżynieria) jest kompleksowym rozwiązaniem BIM, które przeznaczone jest do modelowania i konstruowania obiektów kubaturowych. Wielofunkcjonalne oprogramowanie umożliwia inżynierom tworzenie modeli,
ich konstruowanie, generowanie rysunków roboczych i dodatkowej dokumentacji technicznej bez użycia narzędzi przełączających. Funkcje służące do konstruowania pozwalają również zazbroić elementy ze skomplikowaną geometrią w wyniku kilku kliknięć. Allplan BIM Engineering wspomaga tworzenie dokumentacji technicznej, uwzględniając specyficzne wymogi dokumentacji budowlanej.

Allplan Engineering Civil (Allplan Inżynieria)

Oprogramowanie Allplan Engineering Civil (Allplan Inżynieria) jest kompleksowym rozwiazaniem BIM, które przeznaczone jest do modelowania i konstruowania obiektów mostowych i drog. Modelowanie i konstruowanie może być wykonane podobnie do Allplan Architecture i Allplan Engineering Building w sposób parametryczny oraz graficzny w środowisku 2D, 3D oraz wymiennie 2D/3D. Konstrukcje złożone mogą być stworzone, a następnie zazbrojone i modyfikowane w intuicyjny sposób. Z dodatkowymi modułami zaimplementowanymi w Allplan Engineering Civil, elementy dla konstruowania mostów, takie jak cięgna spreżające, mogą być dodane bez problemu nawet w najbardziej trudnych konstrukcjach ze skomplikowaną geometrią.

Możliwości Allplan

Allplan wspiera cały proces projektowania i jest w najwyższym stopniu zintegrowany z innymi systemami poprzez wiele interfejsów Data exchange formats. Allplan oferuje wyjątkowe możliwości koordynacji modelowania w połączeniu z platformami i serwisami opartymi na chmurze i na uniwersalnej zasadzie kooperacji Open BIM.

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych w Allplan 2018 jest podzielenie pakietu Allplan Engineering na Allplan Engineering Building, nakierowany na konstruktorów i inżynierów zajmujących się konstrukcjami kubaturowymi oraz Allplan Engineering Civil, stworzony z myślą o tych, którzy zajmują się obiektami mostowymi i drogami.

Allplan posiada zoptymalizowaną strukturę projektu, dzięki czemu wymiana projektami jest bardzo szybka. Możliwość kopiowania niezbędnych plików oraz meta danych na korporatywne serwery daje duży poziom odporności na utratę danych z powodu wady sprzętu użytkownika. Obiekty 3D mogą być łatwo i precyzyjnie modyfikowane bez uprzedniej poligonizacji, a także mogą być przekształcane na zdefiniowane przez użytkownika elementy architektoniczne o dowolnych kształtach. Każda zmiana zostaje przeprowadzona w każdym miejscu projektu automatycznie, co pozwala na unikanie błędów projektowych, a ponadto oszczędza czas. 

Łatwość i szybkość procesu konstruowania umożliwiają Allplan znalezienie się na pozycji lidera w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość stworzenia niektórych elementów dokumentacji technicznej i otrzymania raportów poprzez kilka kliknięć. Menadżer kolizji Allplan umożliwia wykrycie możliwych kolizji na każdym etapie projektowania konstrukcji.

Przykładowe realizacje