BIMplatform

Allplan 2019

ALLPLAN 2019 QUICKSTART

Allplan QuickStart jest przeznaczony dla każdego, kto chce sprawdzić najnowsze możliwości Allplan. Postępuj zgodnie z procedurami pokazanymi i opisanymi w tutorialu krok po kroku.

Życzymy miłego doświadczenia z Allplan!

Interfejs użytkownika

Odtwórz wideo
 • Tworzenie nowego projektu
 • Dostosowanie interfejsu paska zadań
 • Praca na paletach
 • Statusy warstw
 • Palety Właściwości i Asystent

Scentralizowane zapisywanie warstw

Odtwórz wideo
 • Tworzenie racjonalnej struktury projektu
 • Struktura budowli
 • Struktura rysunku
 • Praca z kalkami i warstwami
 • Dodanie nowych poziomów w Menadżerze płaszczyzn

Importowanie Plików, status warstw

Odtwórz wideo
 • Importowanie plików *.dwg, *.dxf, *.dgn i wielu innych.
 • Wykorzystanie podkładu
 • Statusy warstw

Tworzenie fundamentów, ścian, słupów, itp.

Odtwórz wideo
 • Wprowadzanie elementów architektonicznych
 •  Przypisywanie atrybutów do elementów architektonicznych
 • Korzystanie z Asystenta
 • Praca z użyciem palety Obiekty

Wprowadzanie otworów oraz płyt

Odtwórz wideo
 • Wprowadzanie otworów
 • Praca z Menadżerem płaszczyzn
 • Definiowanie wysokości obiektów
 • Rendering w czasie rzeczywistym

Praca z Asystentem, widoki i przekroje

Odtwórz wideo
 • Tworzenie dostosowanych Asystentów
 • Praca na nowych widokach i przekrojach
 • Definiowanie i modyfikacja widoków i przekrojów

Wprowadzanie POWIERZCHNIOWEGO zbrojenia 3D

Odtwórz wideo
 • Tworzenie i modyfikacja elementów 3D o nietypowym kształcie
 • Wprowadzanie zbrojenia o kształcie dostosowanym do elementu
 • Wprowadzanie zbrojenia 3D w przekroju 2D
 • Umieszczenie zbrojenia powierzchniowego wzdłuż krawędzi

WPROWADZANIE ZBROJENIA 3D w Przekrojach

Odtwórz wideo
 • Wprowadzenie zbrojenia w przekroju
 • Dodawanie opisów zbrojenia
 • Licytowanie zbrojenia
 • Szczegółowe dostosowanie parametrów zbrojenia
 • Stworzenie widoków dla elementów konstrukcyjnych

Tworzenie rysunków

Odtwórz wideo
 • Korzystanie z widoków i przekrojów w pochodnych struktury budowli
 • Ustawienia szablonów widoków i przekrojów
 • Dodanie opisów i oznaczeń
 • Dodawanie ramek i tabelek rysunkowych
 • Automatyczne uzupełnianie tabelki rysunkowej
 • Umieszczanie elementów na arkuszu