BIMplatform

Allplan 2018

ALLPLAN 2018 - Raise your level

Tag: Allplan Polska; Allplan 2018; Allplan wersja 2018; Allplan Architecture; Allplan Engineering Building; Allplan Engineering Civil

Allplan 2018 jest najprostszym i jednocześnie kompleksowym dostępnym na rynku rozwiązaniem BIM dla architektów i konstruktorów. Modelowanie 3D jest  uproszczone bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, a wiele funkcji konstruowania pozwala na dodanie zbrojenia trójwymiarowego w konstrukcjach o nieregularnych kształtach w bardzo zautomatyzowany i intuicyjny sposób. Uczestnicy procesu projektowania mogą pracować wspólnie i bardzo sprawnie, ponieważ Allplan posiada zoptymalizowaną (i skompresowaną) strukturę projektu. Wiele dodatkowych specjalistycznych narzedzi internetowych dla koordynacji projektu opartych na chmurze pozwala Allplan zajmować pozycję lidera wsród oprogramowania BIM.
Jedną z najwiekszych zmian jest zmiana pakietów modułów. Bardziej rozszerzony został Allplan Architektura (Architecture), teraz – Allplan Architecture – Cubed. Allpan Engineering (Inżynieria) został podzielony na Allplan Engineering Building i na Allplan Engineering Civil. Pakiet Building jest nakierowany na konstrukcje kubaturowe, a Civil na konstrukcje mostowe.
W zależności od środowiska 2D lub 3D, pakiety są podzielone na odpowiednie wersje Squared oraz Cubed. Ponadto została stworzona wersja Linear, pozwalająca na rysowanie 2D oraz wersja Exponential, zawierająca wszystkie funkcje z Allplan Architecture Cubed, Allplan Engineering Building Cubed oraz Allplan Engineering Civil Cubed. 

Drugą istotną modyfikacją była zmiana interfejsu z konfiguracji palet na konfigurację paska zadań. Paleta „Funkcje”  znajduje się teraz na górze i ma inną strukturę: jest podzielona tamatycznie (na role): Architektura, Inżynieria, Środowisko, Szkic (modelowanie 3D) i do każdej roli przyporządkowane są odpowiedne zakładki (zadania). Na uwagę zasługuje fakt, że teraz interfejs można dopasować jeszcze bardziej, nawet pasek menu, który jest teraz połączony z paskiem informacji o projekcie, można teraz dopasować do swoich potrzeb.  

Nowe możliwości koordynacji projektu

Tag: Koordynacja projektu, Allplan Share, Allplan bim+, bimplus, Open BIM

Nowa opcja Allplan Share umożliwia przetwarzanie oryginalnych danych projektu Allplan w chmurze, co pozwala na bezpośrednią współpracę ze wszystkimi partnerami projektowymi. Dane w Allplan Share są zawsze dostępne dla wszystkich uczestników.
Allplan Share opiera się na platformie Allplan bim+, również opartej na chmurze, która pozwala zarządzać danymi i koordynować projekt. bim+ zapewnia jednolity opis właściwości elementów we wszystkich typach wyspecjalizowanych modeli.  Allplan bim+ oferuje dodatkowe funkcje, takie jak „Model Viewer”, narzędzie do zarządzania zadaniami „Taskbar” lub sprawdzenie na obecność kolizji.
Ww. platformy pozwalają zaoszczędzić koszty związane z zakupem i utrzymywaniem serwera lokalnego.

Nowe możliwości modelowania i wizualizacji

Tag: Modelowanie 3D, wizualizacja projektu, modelowanie parametryczne, modelowanie obiektowe, modelowanie graficzne, fizyczne renderowanie

Duża liczba optymalizacji miała miejsce w zakresie 3D modelowania, dzięki czemu zrealizowanie swojej wizji stało się jeszcze łatwiejsze. Wprowadzono wiele ułatwień przy modelowaniu liniami 3D, typu b-splajn, dodawanie i usuwanie punktów na linii 3D, automatyczne wykrywanie centra cieżkości obiektu 3D itp. Dodano kilka nowych funkcji, takich jak: „Osłona”, „Rozwinięcie”, „Ścieżka”. Ponadto niektóre funkcje zostały zmodyfikowane i są teraz  łatwiejsze w zastosowaniu, a jednocześnie mają więcej możliwości (Loft, Połącz bryły, Odejmij i pozostaw bryły itp). 

Allplan-2018-allplan-polska-2

Oprócz nieznacznych zmian i wprowadzenia niektórych dodatkowych możliwości modyfikacji elementów architektonicznych, istotne zmiany zostały wprowadzone w prezentacji projektu, głównie w renderowaniu. Zintegrowany z Allplan 2018 silnik CineRender od firmy MAXON umożliwia teraz uzyskiwanie jeszcze bardziej realistycznych efektów przy użyciu nowej metody renderowania „Fizyczne”.
Znacznie poprawiono również jakość wyświetlacza w oknie animacji. Począwszy od wersji Allplan 2018 można będzie wyświetlać nieprzezroczyste szkło, korzystając z opcji Ambient Occlusion. Nowe „Fizyczne” renderowanie odbywa się znacznie lepiej i/lub szybciej. Przezroczyste i odblaskowe materiały mają bardziej miękkie krawędzie. Nowo opracowana metoda Irradiance Cache zapewnia wyższą jakość dla szczegółów i cieni.
Dla powierzchni materiałów  można teraz dodawać warstwę połysku, a następnie modyfikować je przez przeciągniecie uchwytu (od 0 do 100). Parallax mapping pozwala na stworzenie bardziej realistycznych powierzchni niż po prostu dodanie tekstury.

Nowe możliwości konstruowania

Tag: Zbrojenie 3D, dokumentacja techniczna, rysunki robocze, zaawansowane konstruowanie, oprogramowanie do szybkiego zazbrojenia konstrukcji

Wiele zmian zostało wprowadzonych w rozdziale Konstruowanie. Teraz przedstawienie zbrojenia w kolorze jest możliwe nie tylko w trybie animacji 3D, ale również na rzutach z góry i innych widokach. Kolory mogą być zastosowane w zależności od wielkości średnic oraz w zależności od elementu. Dla zestawień i raportów można teraz wybrać pewną część zbrojenia, a nie całość.

Oczywiście w Allplan 2018  znalazły się też nowe funkje, jedną z najbardziej istotnych jest funkcja „Wyciągnij pręty wzdłuż ścieżki sweep”, której zasada działania jest podobna do funkcji „Ścieżka sweep”. Teraz można umieścić zbrojenie w elementch ze skomplikowaną geometrią i z różnymi przekrojami na różnych odcinkach.