BIMplatform

Przedmiot wybieralny

Nazwa w języku polksim: „Zastosowanie BIM w projektowaniu konstrukcji”
Nazwa w języku angielskim: „Implementation of BIM in Design of Structures”

Przedmiot wybieralny dedykowany jest studentom 4 roku studiów, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Celem przedmiotu jest wyjaśnienie metody pracy BIM. Przedmiot będzie realizowany poprzez  pokazanie, jakie  potrzeby  wynikają podczas procesu projektowania i w jaki sposób rozwiązywać ewentualne problemy wynikające ze stosowania technologii BIM.
Do prowadzenia przedmiotu wykorzystywane  są  narzędzia BIM – programu Allplan z Grupy Nemetschek oraz program Lumion, które wspierają cały proces projektowania (od szkicu do wizualizacji) i umożliwiają współpracę wszystkich uczestników procesu projektowego. Największą popularność programy zyskały w Niemczech, Austrii, Holandii, Szwajcarii oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie korzysta z nich większość architektów i inżynierów. W związku  z tym stale zwiększa się w tych krajach zainteresowanie polskimi specjalistami umiejącymi posługiwać się ww. programami. 
Jako formę zaliczenia przewiduje się ocenę umiejętności tworzenia elementów projektów budowlanych i wykonawczych przy pomocy programów BIM. W ramach przedmiotu omawiane będą:

  • Planowanie i projektowanie monolitycznej konstrukcji żelbetowej (program do rysowania – Allplan Inżynieria);
  • Eksport modelu przestrzennego do narzędzia dla wizualizacji projektu;
  • Wizualizacja (Lumion).
  • Uzyskanie materiałów dodatkowych, takich jak: raporty, zestawienia itp. 

Po omówieniu ww. zagadnień, studenci uzgadniają z prowadzącym koncepcję projektu, a następnie  realizują własny projekt. 
Studenci po udanym zakończeniu przedmiotu otrzymają certyfikaty od trenera Allplan w Polsce oraz mają możliwość uczestnictwa w konkursie „BIM Expert”.