BIMplatform

Dopasowanie interfejsu użytkownika w Allplan

Autor

Anna

Data publikacji

12/06/2017

Opis

Po raz pierwszy Allplan uruchamiany jest w konfiguracji palet. Allplan może obsługiwać wiele okien roboczych, co oznacza, że można odłączyć okno i zmieniać jego położenie, na przykład może to być inny monitor. Pozwala to stworzyć skuteczne miejsce pracy, dostosowując jego rozmiar i konfigurując odpowiedni typ widoku i perspektywę. 

Po raz pierwszy Allplan uruchamiany jest w konfiguracji palet. Po lewej stronie widać palety, które zapewniają bardzo szybki dostęp do narzędzi, właściwości, asystenta, bibliotek, connect, kalek i tablicy zadań.

  • Jeśli mają Państwo inną konfigurację, można zmienić konfigurację, klikając widok z paska menu – konfiguracje standardowe – konfiguracja palet.
  • Jeśli brakuje niektórych palet, można je dodać, klikając na widok z paska menu i uaktywnić potrzebne narzędzia.

Na początku lepiej jest używać opisów ikon. Aby dodać opisy należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w tym polu i wybrać „Ikony i tekst”. Wybierając opcję Ukryj automatycznie można używać Allplan w pełnym obszarze roboczym.

Istnieje możliwość dostosowania liczby widoków. Aby to zrobić, należy kliknąć okno z paska menu i wybrać wymaganą opcję lub użyć klawiszy skrótów, takich jak „alt + 1”, „alt + 2” itd.
Allplan może obsługiwać wiele okien roboczych, co oznacza, że można odłączyć okno i zmieniać jego położenie, na przykład może to być inny monitor. Pozwala to stworzyć skuteczne miejsce pracy, dostosowując jego rozmiar i konfigurując odpowiedni typ widoku i perspektywę.

Górny pasek jest paskiem menu, domyślnie poniżej widać pasek narzędzi zawierający paski narzędzi standard, format, edycja i asystent filtru.
Oczywiście można indywidualnie dostosować pasek narzędzi, przeciągnąć go  i zlokalizować w odpowiednim miejscu.  Aby umieścić go z powrotem na poprzednią pozycję, należy kliknąć dwukrotnie na nazwę.

Aby utworzyć niestandardowy pasek narzędzi, należy kliknąć bonus – dostosuj, przejść na zakładkę  paski narzędzi – Nowy – i  tu się pojawi. Aby dodać potrzebne narzędzia, przełączyć się na zakładkę – Dostosuj – wybrać kategorię i po prostu nacisnąć i przenieść ikony w odpowiednie miejsce. Zostaje utworzony nowy pasek narzędzi.
Na dole znajduje się linia dialogowa zawierająca informacje dotyczące żądanego działania dla wykonania bieżącego zadania.
Na samym dole ekranu jest linia statusu, na którym można np. określić jednostki i zmienić skalę dla danego projektu.