BIMplatform

BIM w prefabrykacji
Nowoczesne metody wspomagania i automatyzacji

Autorzy książki: Aleksander Nicał, Kostiantyn Protchenko, Krzysztof Kaczorek, Elżbieta Szmigiera

Link do księgarni: Wydawnictwo Naukowe PWN

W okresie intensywnego rozwoju prefabrykacji, wdrożenie nowej technologii BIM w wytwórniach jest bardzo istotnym narzędziem służącym do optymalizacji procesów produkcyjnych. Dlatego narzędzia wspomagania inżynierskiego powinny umożliwiać i ułatwiać projektowanie technologiczne i organizacyjne procesów produkcji prefabrykatów, a także usprawniać proces kompletacji i ekspedycji prefabrykatów do montażu na budowie.(WYDAWnictwo naukowe PWN)

Autorzy książki w przejrzysty sposób prowadzą czytelnika przez wszystkie etapy projektu wykonanego w technologii prefabrykowanej, pokazując wartość dodaną w każdym obszarze – od planowania, przez wytwarzanie, po dostarczanie i wbudowanie elementów prefabrykowanych.
Aleksander Szerner, Prezes Zarządu Stowarzyszenia BIM

Implementacja technologii BIM w wytwórniach prefabrykatów jest wyzwaniem, ale również i koniecznością dnia dzisiejszego. Zarówno w biurach projektowych i na budowach.
dr inż. Jacek Nitka, Politechnika Warszawska