BIMplatform

AX3000 2019

AX3000 to oprogramowanie przeznaczone do zintegrowanego projektowania systemów ogrzewania, wentylacji, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Życzymy miłego doświadczenia z AX3000!

AX3000 Tutoriale

OBLICZANIE OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO WEDŁUG NORMY PN-EN 12831

Odtwórz wideo

W przykładzie zostało pokazane obliczenie obciążenia cieplnego zgodnie z normami oraz stworzenie modelu pomieszczeń, który będzie podstawą przy projektowaniu systemów HVAC. Pierwszym krokiem po otworzeniu modelu BIM jest wybranie norm i standardów, w oparciu o które będą wykonywane obliczenia. Następnie należy wybrać lokalizację obiektu i ustalić kierunek północny. Program automatycznie wygeneruje i zaproponuje wartości parametrów, takich jak: temperatury, obciążenie cieplne, wymiary i rodzaj budynku, dane dotyczące gruntu, warunki powietrzne. Na podstawie modelu BIM oraz zdefiniowanych przez użytkownika parametrów, program tworzy model pomieszczeń.

Projektowanie WENTYLACJI

Odtwórz wideo

Projektowanie wentylacji w AX3000 jest bardzo intuicyjne i może odbywać się zarówno w widoku 2D jak również w widoku 3D lub izometrycznym. Program samodzielnie tworzy przyłącza ze skokiem łukowym lub wertykalne w odpowiednich miejscach a wszelkie kolizje są sygnalizowane. Po jednorazowym utworzeniu szablonu, wymiary oraz oznaczenia wprowadzane są automatycznie, według zdefiniowanych przez użytkownika parametrów. Systemy można wprowadzać za pomocą krawędzi środkowej, zewnętrznej, wewnętrznej lub niestandardowej. Dowolnego rodzaju przekroje, zawierające detale generowane są natychmiast po zdefiniowaniu ścieżki.

Projektowanie ogrzewania

Odtwórz wideo

Projektowanie ogrzewania w oprogramowaniu AX3000 rozpoczyna się od zdefiniowania przez użytkownika parametrów, dotyczących rozmieszczenia grzejników, ich wymiarów oraz zaworów. Użytkownik może wybrać dowolny rodzaj grzejnika z bazy komponentów oraz edytować jego atrybuty, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Następnie program samodzielnie oblicza i generuje system grzejników w oparciu o dane zdefiniowane przez użytkownika oraz dane zawarte w modelu pomieszczeń. Wynik są natychmiast eksportowane do programu Excel oraz zestawiane w tabelce, zawierającej najistotniejsze informacje. Szczegółowe dane można wyeksportować za pomocą funkcji Model pomieszczeń.

Projektowanie instalacji sanitarnych

Odtwórz wideo

Projektowanie systemu instalacji sanitarnych rozpoczyna się od umieszczenia obiektów sanitarnych, mogą to być dowolne obiekty z biblioteki. Następnie należy zdefiniować je za pomocą funkcji programu. Po wybraniu rodzaju punktu obciążenia, program proponuje wartości, takie jak średnice rur oraz przepływy. Wartości te można zmieniać według potrzeb w dowolnym momencie za pomocą tej samej funkcji lub modyfikując atrybuty. Tak zdefiniowany obiekt można zapisać w celu jego ponownego użycia. Planowanie systemu kanałów odbywa się przy pomocy funkcji Easyline, wprowadzając linie pojedyncze lub równoległe.  Linie 3D reprezentują kanały, które mają zostać wprowadzone.

Projektowanie instalacji elektrycznych

Odtwórz wideo

Moduł elektryka umożliwia manualne wprowadzenie oświetlenia o zdefiniowanych przez użytkownika parametrach lub przeprowadzenie analizy oświetlenia dla całej kondygnacji w programie DIALux. AX3000 posiada narzędzia dedykowane szybkiemu wprowadzeniu symboli i oznaczeń, dzięki czemu czas pracy znacznie się skraca. Użytkownik może skorzystać z bazy komponentów elektrycznych programu lub rozszerzyć ją o własne komponenty. Poszczególne komponenty elektryczne mogą posiadać dodatkowe przypisane atrybuty. Dzięki modułowi elektryka możliwe jest również przeprowadzenie wstępnych obliczeń dla systemów elektrycznych oraz wygenerowanie listy elementów.