BIMplatform

Jak wybrać KPI przy wprowadzaniu metodyki BIM

Jednym z kluczowych elementów efektywnego wdrożenia metodyki BIM jest precyzyjne określenie celów użycia tej technologii. Ważną częścią oceny skuteczności jej wdrożenia jest zdefiniowanie, a potem weryfikacja osiągnięcia wskaźników realizacji celów (KPI).

Artykuł został opublikowany w:
Przewodnik Projektanta 3/2022

Link do czasopisma Przewodnik Projektanta

Autorzy:
Kamil Pubanz
Kostiantyn Protchenko
Krzysztof Kaczorek