BIMplatform

Implementacja technologii BIM
w projektowaniu architektonicznym

Implementacja technologii BIM (ang. Building Information Modeling) w biurach architektonicznych zbiega się w czasie z procesem zmiany sposobu realizacji inwestycji z tradycyjnego DBB (ang. Design-Bid-Build) – projektowania, wyboru wykonawcy i realizacji, do IPD (ang. Integrated Project Delivery) – Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (często: Zintegrowanego Procesu Inwestycyjnego lub Zintegrowanej Realizacji Projektu), gdzie działania wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego: inwestora, projektantów, wykonawców i innych mogą być od samego początku prowadzone wspólnie.

Artykuł został opublikowany w:
Przewodnik Projektanta 1/2020

Link do czasopisma Przewodnik Projektanta

Autorzy:
Kostiantyn Protchenko,
Krzysztof Kaczorek