BIMplatform

Allplan Bridge

Tworzenie i dostosowanie modelu

Łatwe wprowadzanie danych

Allplan Bridge został opracowany przez uznanych ekspertów projektujących mosty, dzięki czemu jest to narzędzie wysoce praktyczne. Wprowadzanie danych dotyczących modelu 3D uwzględnia układ drogi, położenie mostu i kluczowe przekroje, dzięki czemu stworzenie modelu odbywa się w krótkim czasie. Modele o złożonej geometrii, zawierające zmienne przekroje, można łatwo tworzyć za pomocą funkcji alfanumerycznych i wzorów. Przykładowo, użytkownik musi zdefiniować jedynie typowy przekrój, aby Allplan Bridge obliczył wszystkie jego warianty, zgodnie ze zdefiniowanymi tabelami i wzorami.

Graficzne / parametryczne modelowanie

Allplan Bridge zapewnia pełną parametryzację w czasie rzeczywistym wszystkich istotnych wartości dla projektanta mostów, takich jak parametryzacja niwelety, przekroju poprzecznego (np. skosy wsporników, zmienne grubości środników, zmienne grubości płyt, zmienne wysokości dźwigarów), skosów przy podporach, położenia i kształtów filarów, itp. 

Każda zmiana decyzji projektanta, zarówno drogowego jak i mostowego, może być szybko wprowadzona, wówczas cały model jest dostosowany i aktualizowany.

Łatwe dostowanie modelu

Unikalny system edycji modelu w sposób parametryczny lub graficzny umożliwia szybkie i efektywne zarządzanie nieuniknionymi zmianami, które występują podczas procesu projektowania.

W przypadku wprowadzenia zmian w przekroju lub rozstawie osiowym, cała geometria mostu jest automatycznie aktualizowana, włączając w to zmianę położenia łączników i filarów. Natomiast w przypadku, kiedy zmiany zostają wprowadzone w jednym elemencie konstrukcyjnym, dostosowane są jedynie elementy bezpośrednio z nim połączone.

Interoperacyjność

Efekty parametrycznej pracy można eksportować do Allplan Civil, gdzie tworzone jest zbrojenie a rysunki do wydruku generowane są automatycznie. Ponadto ten sam model można w bardzo prosty sposób przenieść do bimplus oraz do oprogramowania przeznaczonego do analizy konstrukcji.

Użytkownik ma stały wgląd w skryptową wersję parametrycznego projektu, co dodatkowo zwiększa funkcjonalność narzędzia Allplan Bridge. Skrypty można w prosty sposób edytować i nadpisywać.

W przypadku pytań, możecie Państwo skontaktować się z nami pod numerem: +48600572552, mail: info@bimplatform.pl lub wypełnić formularz kontaktowy.

Tworzenie modeli za pomocą Allplan Bridge

Tworzenie i dostosowanie modelu

Łatwe wprowadzanie danych

Allplan Bridge został opracowany przez uznanych ekspertów projektujących mosty, dzięki czemu jest to narzędzie wysoce praktyczne. Wprowadzanie danych dotyczących modelu 3D uwzględnia układ drogi, położenie mostu i kluczowe przekroje, dzięki czemu stworzenie modelu odbywa się w krótkim czasie. Modele o złożonej geometrii, zawierające zmienne przekroje, można łatwo tworzyć za pomocą funkcji alfanumerycznych i wzorów. Przykładowo, użytkownik musi zdefiniować jedynie typowy przekrój, aby Allplan Bridge obliczył wszystkie jego warianty, zgodnie ze zdefiniowanymi tabelami i wzorami.

Graficzne / parametryczne modelowanie

Allplan Bridge zapewnia pełną parametryzację w czasie rzeczywistym wszystkich istotnych wartości dla projektanta mostów, takich jak parametryzacja niwelety, przekroju poprzecznego (np. skosy wsporników, zmienne grubości środników, zmienne grubości płyt, zmienne wysokości dźwigarów), skosów przy podporach, położenia i kształtów filarów, itp. 

Każda zmiana decyzji projektanta, zarówno drogowego jak i mostowego, może być szybko wprowadzona, wówczas cały model jest dostosowany i aktualizowany.

Łatwe dostowanie modelu

Unikalny system edycji modelu w sposób parametryczny lub graficzny umożliwia szybkie i efektywne zarządzanie nieuniknionymi zmianami, które występują podczas procesu projektowania.

W przypadku wprowadzenia zmian w przekroju lub rozstawie osiowym, cała geometria mostu jest automatycznie aktualizowana, włączając w to zmianę położenia łączników i filarów. Natomiast w przypadku, kiedy zmiany zostają wprowadzone w jednym elemencie konstrukcyjnym, dostosowane są jedynie elementy bezpośrednio z nim połączone.

Interoperacyjność

Efekty parametrycznej pracy można eksportować do Allplan Civil, gdzie tworzone jest zbrojenie a rysunki do wydruku generowane są automatycznie. Ponadto ten sam model można w bardzo prosty sposób przenieść do bim+ oraz do oprogramowania przeznaczonego do analizy konstrukcji.

Użytkownik ma stały wgląd w skryptową wersję parametrycznego projektu, co dodatkowo zwiększa funkcjonalność narzędzia Allplan Bridge. Skrypty można w prosty sposób edytować i nadpisywać.