BIMplatform

Allplan 2012-2017

ALLPLAN 2012-2017 QUICKSTART

Poniższy przykład umożliwia szybki i łatwy wstęp do świata Allplan. Postępuj zgodnie z procedurami pokazanymi i opisanymi w tutorialu krok po kroku.

Przez rozpoczęciem kursu należy pobrać i zainstalować QUICKSTART PROJECT DATA. Podczas instalacji program Allplan powinien być zamknięty. Zainstaluj dane Quickstart project, rozpoczynając od rozpakowania, a następnie kliknij dwukrotnie plik *.exe.

Życzymy miłego doświadczenia z Allplan!

Przegląd Quickstart

Odtwórz wideo
 • Przegląd QuickStart

 • Wymagania dotyczące programu QuickStart

 • Uruchomienie Allplan

Nawigacja w Allplan

Odtwórz wideo
 • Konfiguracja interfejsu użytkownika

 • Model budynku 3D

 • Przekroje modelu budynku

 • Eksport w format 3D PDF

Struktura budynku, menadżer płaszczyzn i raporty

Odtwórz wideo
 • Generowanie widoków z modelu budynku

 • Tworzenie widoków

 • Generowanie raportów z modelu budynku

Używanie SmartParts do wyposażenia

Odtwórz wideo
 • Użyj palety biblioteki

 • Dodanie meble SmartParts

 • Zdefiniuj właściwości SmartParts

 • Użycie linii śledzenia oraz uchwytów

Łatwe projektowanie przez Asystent

Odtwórz wideo
 • Utwórz elementy budowlane

 • Zmień typ rysunku

 • Utwórz drzwi i okna

 • Projektuj schody

Wymiarowanie i modyfikacja elementów

Odtwórz wideo
 • Wymiarowanie elementów

 • Modyfikacja elementów

 • Zmień właściwości okien i drzwi

 • Zdefiniuj parametry wyświetlania

Inteligentny Model Płaszczyzn

Odtwórz wideo
 • Model Płaszczyzny Allplan

 • Menedżer Płaszczyzny

 • Projektowanie komponentów przy użyciu modelu płaszczyzny

 • Indywidualne płaszczyzny dla elastycznej definicji wysokości

Grupowanie i eksport do PDF

Odtwórz wideo
 • Ustaw stronę

 • Umieść elementy w układzie

 • Widok projektu – Podgląd skali szarości – Podgląd koloru

 • Eksportowanie układu do PDF

Inżynieria – ogólny układ rysunku

Odtwórz wideo
 • Zapewnij spójne rysunki, korzystając z ulubionych

 • Wygeneruj przekroje asocjacyjne

 • Automatyczne wymiarowanie

 • Modyfikuj ustawienia dla ukrytych linii

Inżynieria – stworzenie zbrojenia 3D oraz dokumentacji technicznej 2D

Odtwórz wideo

 • Automatyczne tworzenie zbrojenia

 • Utwórz indywidualne zbrojenie

 • Elementy dokumentacji technicznej zbrojenia

 • Kontroluj zawartość rysunku i tryby wyświetlania w układach

Wymiana Allplan

Odtwórz wideo
 • Eksport w różnych formatach jednocześnie

 • Określ formaty danych i ustawienia eksportu

 • Automatyczne generowanie nazw plików

 • Przypisz ustawienia eksportu do odbiorców

 • Dystrybucja danych układu za pomocą programu Allplan Exchange