ALLPLAN QUICKSTART (CAD TUTORIAL)WERSJA 2017

Poniższy przykład umożliwia szybki i łatwy dostęp do świata Allplan. Postępuj zgodnie z procedurami pokazanymi i opisanymi w tutorialu krok po kroku.

 1. Potrzebna jest wersja robocza Allplan 2017, na przykład 30-dniowa wersja testowa i darmowy ADOBE READER.

 2. Przed rozpoczęciem kursu należy pobrać dane.

 3. Przed instalacją QUICKSTART PROJECT DATA należy zamknąć Allplan. 
  Pobrać projekt
 4. Zainstaluj dane  Quickstart project, rozpoczynając  od rozpakowania, a następnie kliknij dwukrotnie plik .exe.


Komentarz:
Podstawą tutorialu jest Allplan 2014. Oznacza to, że interfejs i obsługa w Allplan 2018 mogą się nieco różnić.

Życzymy miłego doświadczenia z Allplan Quickstart

Przegląd Quickstart

 • Przegląd QuickStart

 • Wymagania dotyczące programu QuickStart

 • Uruchomienie Allplan

Nawigacja w Allplan

 • Konfiguracja interfejsu użytkownika

 • Model budynku 3D

 • Przekroje modelu budynku

 • Eksport w format 3D PDF

Struktura budynku, menadżer płaszczyzn i raporty

 • Generowanie widoków z modelu budynku

 • Tworzenie widoków

 • Generowanie raportów z modelu budynku

Używanie SmartParts do wyposażenia

 • Użyj palety biblioteki

 • Dodanie meble SmartParts

 • Zdefiniuj właściwości SmartParts

 • Użycie linii śledzenia oraz uchwytów

Łatwe projektowanie przez Asystent

 • Utwórz elementy budowlane

 • Zmień typ rysunku

 • Utwórz drzwi i okna

 • Projektuj schody

Wymiarowanie i modyfikacja elementów

 • Wymiarowanie elementów

 • Modyfikacja elementów

 • Zmień właściwości okien i drzwi

 • Zdefiniuj parametry wyświetlania

Inteligentny Model Płaszczyzn

 • Model Płaszczyzny Allplan

 • Menedżer Płaszczyzny

 • Projektowanie komponentów przy użyciu modelu płaszczyzny

 • Indywidualne płaszczyzny dla elastycznej definicji wysokości

Grupowanie i eksport do PDF

 • Ustaw stronę

 • Umieść elementy w układzie

 • Widok projektu – Podgląd skali szarości – Podgląd koloru

 • Eksportowanie układu do PDF

Inżynieria –  ogólny układ rysunku

 • Zapewnij spójne rysunki, korzystając z ulubionych

 • Wygeneruj przekroje asocjacyjne

 • Automatyczne wymiarowanie

 • Modyfikuj ustawienia dla ukrytych linii

Inżynieria – stworzenie zbrojenia 3D oraz dokumentacji technicznej 2D

 • Automatyczne tworzenie zbrojenie

 • Utwórz indywidualne zbrojenie

 • Elementy dokumentacji technicznej zbrojenia

 • Kontroluj zawartość rysunku i tryby wyświetlania w układach

Wymiana Allplan

 • Eksport w różnych formatach jednocześnie

 • Określ formaty danych i ustawienia eksportu

 • Automatyczne generowanie nazw plików

 • Przypisz ustawienia eksportu do odbiorców

 • Dystrybucja danych układu za pomocą programu Allplan Exchange